چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای نرم افزار Adobe Dreamweaver تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Adobe Dreamweaver

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Introduction

درس 1

2

Choosing and customizing a workspace

درس 2

3

Defining a new site

درس 3

4

Uploading files to your site

درس 4

5

Creating new documents and web pages

درس 5

6

Formatting source code

درس 6

7

Working with CSS

درس 7

8

Placing images and background graphics

درس 8

9

Creating links

درس 9

10

Styling a basic table

درس 10

11

Creating a web form with buttons, check boxes, and list menus

درس 11

12

Adding Spry effects

درس 12

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Adobe Dreamweaver مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها