چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای نرم افزار Adobe InDesign تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Adobe InDesign

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Introduction

درس 1

2

Learn InDesign in Thirty Minutes

درس 2

3

Understanding Your Workspace

درس 3

4

Creating a Document

درس 4

5

Managing Pages

درس 5

6

Text

درس 6

7

Graphics

درس 7

8

Formatting Objects

درس 8

9

Color

درس 9

10

Frames and Paths

درس 10

11

Managing Objects

درس 11

12

Transforming Objects

درس 12

13

Character Formatting

درس 13

14

Paragraph Formatting

درس 14

15

Styles

درس 15

16

Tables

درس 16

17

Long Documents

درس 17

18

Interactive Documents

درس 18

19

Packaging, Printing, and Exporting

درس 19

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Adobe InDesign مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها