چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای نرم افزار Adobe Photoshop تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Adobe Photoshop

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Introduction

درس 1

2

Opening documents in Photoshop

درس 2

3

Opening files from Bridge and Lightroom

درس 3

4

Working with multiple documents

درس 4

5

Panning and zooming documents

درس 5

6

Customizing the Photoshop interface

درس 6

7

Modifying keyboard shortcuts for speed

درس 7

8

Understanding file formats

درس 8

9

Choosing color modes, bit depth, and color space

درس 9

10

Cropping and transforming images

درس 10

11

Working with layers and layer masks

درس 11

12

Making selections

درس 12

13

Removing distracting elements

درس 13

14

Getting to know the blend modes

درس 14

15

Working with adjustment layers

درس 15

16

Applying nondestructive filters

درس 16

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 10 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Adobe Photoshop مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها