چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای نرم افزار Adobe Premiere تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Adobe Premiere

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Introduction

درس 1

2

Supplemental Material

درس 2

3

Adobe Premiere Pro Basics

درس 3

4

Audio Editing in Adobe Premiere Pro

درس 4

5

Color Correction and Color Grading in Adobe Premiere Pro

درس 5

6

Text and Titles

درس 6

7

Video Effects and Transitions in Adobe Premiere Pro

درس 7

8

Green Screen Chroma Keying

درس 8

9

The Final Cut Exporting and Uploading Online

درس 9

10

Bonus Lessons

درس 10

11

Course Wrap Up

درس 11

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 10 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Adobe Premiere مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها