چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره طراحی وب ASP.Net تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی ASP.Net Core

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

ASP.NET Core Tutorial: Overview

درس 1

2

ASP.NET Core Tutorial: Environment Setup

درس 2

3

ASP.NET Core Tutorial: New Project

درس 3

4

ASP.NET Core Tutorial: Project Layout

درس 4

5

ASP.NET Core Tutorial: Project.Json

درس 5

6

ASP.NET Core Tutorial: Configuration

درس 6

7

ASP.NET Core Tutorial: Middleware

درس 7

8

ASP.NET Core Tutorial: Exceptions

درس 8

9

ASP.NET Core Tutorial: Static Files

درس 9

10

ASP.NET Core Tutorial: Setup MVC

درس 10

11

ASP.NET Core Tutorial: MVC Design Pattern

درس 11

12

ASP.NET Core Tutorial: Routing

درس 12

13

ASP.NET Core Tutorial: Attribute Routes

درس 13

14

ASP.NET Core Tutorial: Action Results

درس 14

15

ASP.NET Core Tutorial: Views

درس 15

16

ASP.NET Core Tutorial: Setup Entity Framework

درس 16

17

ASP.NET Core Tutorial: DBContext

درس 17

18

ASP.NET Core Tutorial: Razor Layout Views

درس 18

19

ASP.NET Core Tutorial: Razor View Start

درس 19

20

ASP.NET Core Tutorial: Razor View Import

درس 20

21

ASP.NET Core Tutorial: Razor Tag Helpers

درس 21

22

ASP.NET Core Tutorial: Razor Edit Form

درس 22

23

ASP.NET Core Tutorial: Identity Overview

درس 23

24

ASP.NET Core Tutorial: Authorize Attribute

درس 24

25

ASP.NET Core Tutorial: Identity Configuration

درس 25

26

ASP.NET Core Tutorial: Identity Migrations

درس 26

27

ASP.NET Core Tutorial: User Registration

درس 27

28

ASP.NET Core Tutorial: Create a User

درس 28

29

ASP.NET Core Tutorial: Log In and Log Out

درس 29

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 30 ساعتتوجه:
تمامی فایل های ASP.Net مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها