چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی Assembly تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی زبان برنامه نویسی Assembly

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Assembly - Introduction

درس 1

2

Assembly - Environment Setup

درس 2

3

Assembly - Basic Syntax

درس 3

4

Assembly - Memory Segments

درس 4

5

Assembly - Registers

درس 5

6

Assembly - System Calls

درس 6

7

Assembly - Addressing Modes

درس 7

8

Assembly - Variables

درس 8

9

Assembly - Constants

درس 9

10

Assembly - Arithmetic Instructions

درس 10

11

Assembly - Logical Instructions

درس 11

12

Assembly - Conditions

درس 12

13

Assembly - Loops

درس 13

14

Assembly - Numbers

درس 14

15

Assembly - Strings

درس 15

16

Assembly - Arrays

درس 16

17

Assembly - Procedures

درس 17

18

Assembly - Recursion

درس 18

19

Assembly - Macros

درس 19

20

Assembly - File Management

درس 20

21

Assembly - Memory Management

درس 21

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 10 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Assembly مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها