چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای فریم ورک PhP Codeigniter تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی PhP Codeigniter

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

CodeIgniter Tutorial: Overview

درس 1

2

CodeIgniter Tutorial: Installing CodeIgniter

درس 2

3

CodeIgniter Tutorial: Application Architecture

درس 3

4

CodeIgniter Tutorial: MVC Framework

درس 4

5

CodeIgniter Tutorial: Basic Concepts

درس 5

6

CodeIgniter Tutorial: Configuration

درس 6

7

CodeIgniter Tutorial: Working with Database

درس 7

8

CodeIgniter Tutorial: Libraries

درس 8

9

CodeIgniter Tutorial: Error Handling

درس 9

10

CodeIgniter Tutorial: File Uploading

درس 10

11

CodeIgniter Tutorial: Sending Email

درس 11

12

CodeIgniter Tutorial: Form Validation

درس 12

13

CodeIgniter Tutorial: Session Management

درس 13

14

CodeIgniter Tutorial: Flashdata

درس 14

15

CodeIgniter Tutorial: Tempdata

درس 15

16

CodeIgniter Tutorial: Cookie Management

درس 16

17

CodeIgniter Tutorial: Common Functions

درس 17

18

CodeIgniter Tutorial: Page Caching

درس 18

19

CodeIgniter Tutorial: Page Redirection

درس 19

20

CodeIgniter Tutorial: Application Profiling

درس 20

21

CodeIgniter Tutorial: Benchmarking

درس 21

22

CodeIgniter Tutorial: Adding JS & CSS

درس 22

23

CodeIgniter Tutorial: Internationalization

درس 23

24

CodeIgniter Tutorial: Security

درس 24

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های سی پلاس پلاس مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها