چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای فریم ورک تحت وب جنگو (Django) تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی فریمورک جنگو

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Django Tutorial: Basics

درس 1

2

Django Tutorial: Overview

درس 2

3

Django Tutorial: Environment

درس 3

4

Django Tutorial: Creating a Project

درس 4

5

Django Tutorial: Apps Life Cycle

درس 5

6

Django Tutorial: Admin Interface

درس 6

7

Django Tutorial: Creating Views

درس 7

8

Django Tutorial: URL Mapping

درس 8

9

Django Tutorial: Template System

درس 9

10

Django Tutorial: Models

درس 10

11

Django Tutorial: Page Redirection

درس 11

12

Django Tutorial: Sending E-mails

درس 12

13

Django Tutorial: Generic Views

درس 13

14

Django Tutorial: Form Processing

درس 14

15

Django Tutorial: File Uploading

درس 15

16

Django Tutorial: Apache Setup

درس 16

17

Django Tutorial: Cookies Handling

درس 17

18

Django Tutorial: Sessions

درس 18

19

Django Tutorial: Caching

درس 19

20

Django Tutorial: Comments

درس 20

21

Django Tutorial: RSS

درس 21

22

Django Tutorial: AJAX

درس 22

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های جنگو مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها