چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره سیستم کنترل نسخه Git تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Git

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Git Tutorial: Basic Concepts

درس 1

2

Git Tutorial: Environment Setup

درس 2

3

Git Tutorial: Life Cycle

درس 3

4

Git Tutorial: Create Operation

درس 4

5

Git Tutorial: Clone Operation

درس 5

6

Git Tutorial: Perform Changes

درس 6

7

Git Tutorial: Review Changes

درس 7

8

Git Tutorial: Commit Changes

درس 8

9

Git Tutorial: Push Operation

درس 9

10

Git Tutorial: Update Operation

درس 10

11

Git Tutorial: Stash Operation

درس 11

12

Git Tutorial: Move Operation

درس 12

13

Git Tutorial: Rename Operation

درس 13

14

Git Tutorial: Delete Operation

درس 14

15

Git Tutorial: Fix Mistakes

درس 15

16

Git Tutorial: Tag Operation

درس 16

17

Git Tutorial: Patch Operation

درس 17

18

Git Tutorial: Managing Branches

درس 18

19

Git Tutorial: Handling Conflicts

درس 19

20

Git Tutorial: Different Platforms

درس 20

21

Git Tutorial: Online Repositories

درس 21

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Git مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها