چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی GoLang تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی زبان برنامه نویسی Golang

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Go Tutorial: Overview

درس 1

2

Go Tutorial: Environment Setup

درس 2

3

Go Tutorial: Program Structure

درس 3

4

Go Tutorial: Basic Syntax

درس 4

5

Go Tutorial: Data Types

درس 5

6

Go Tutorial: Variables

درس 6

7

Go Tutorial: Constants

درس 7

8

Go Tutorial: Operators

درس 8

9

Go Tutorial: Decision Making

درس 9

10

Go Tutorial: Loops

درس 10

11

Go Tutorial: Functions

درس 11

12

Go Tutorial: Scope Rules

درس 12

13

Go Tutorial: Strings

درس 13

14

Go Tutorial: Arrays

درس 14

15

Go Tutorial: Pointers

درس 15

16

Go Tutorial: Structures

درس 16

17

Go Tutorial: Slices

درس 17

18

Go Tutorial: Range

درس 18

19

Go Tutorial: Maps

درس 19

20

Go Tutorial: Recursion

درس 20

21

Go Tutorial: Type Casting

درس 21

22

Go Tutorial: Interfaces

درس 22

23

Go Tutorial: Error Handling

درس 23

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های GoLang مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها