چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره Hadoop تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Hadoop

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Hadoop Tutorial: Big Data Overview

درس 1

2

Hadoop Tutorial: Big Data Solutions

درس 2

3

Hadoop Tutorial: Introduction

درس 3

4

Hadoop Tutorial: Environment Setup

درس 4

5

Hadoop Tutorial: HDFS Overview

درس 5

6

Hadoop Tutorial: HDFS Operations

درس 6

7

Hadoop Tutorial: Command Reference

درس 7

8

Hadoop Tutorial: MapReduce

درس 8

9

Hadoop Tutorial: Streaming

درس 9

10

Hadoop Tutorial: Multi-Node Cluster

درس 10

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 10 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Hadoop مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها