چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی Java EE تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.

Java EE Logo.png


دوره مقدماتی Java EE

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Introducing JEE and Eclipse

درس 1

2

Creating a Simple JEE Web Application

درس 2

3

Source Control Management in Eclipse

درس 3

4

Creating JEE Database Applications

درس 4

5

Unit Testing

درس 5

6

Debugging the JEE Application

درس 6

7

Creating Database Application using EJB

درس 7

8

Creating Web Applications with Spring MVC

درس 8

9

Creating Web Services

درس 9

10

Asynchronous Programming with JMS

درس 10

11

Java CPU Profiling and Memory Tracking

درس 11

12

Microservices

درس 12

13

Deploying Java EE applications to Cloud

درس 13

14

Securing you Java EE application

درس 14

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعت

Java EE Logo.png


توجه:
تمامی فایل های Java EE مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.

Java EE Logo.png


تگ ها