چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره Jenkins تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Jenkins

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Jenkins Tutorial: Overview

درس 1

2

Jenkins Tutorial: Installation

درس 2

3

Jenkins Tutorial: Tomcat Setup

درس 3

4

Jenkins Tutorial: Git Setup

درس 4

5

Jenkins Tutorial: Maven Setup

درس 5

6

Jenkins Tutorial: Configuration

درس 6

7

Jenkins Tutorial: Management

درس 7

8

Jenkins Tutorial: Setup Build Jobs

درس 8

9

Jenkins Tutorial: Unit Testing

درس 9

10

Jenkins Tutorial: Automated Testing

درس 10

11

Jenkins Tutorial: Notification

درس 11

12

Jenkins Tutorial: Reporting

درس 12

13

Jenkins Tutorial: Code Analysis

درس 13

14

Jenkins Tutorial: Distributed Builds

درس 14

15

Jenkins Tutorial: Automated Deployment

درس 15

16

Jenkins Tutorial: Metrics and Trends

درس 16

17

Jenkins Tutorial: Server Maintenance

درس 17

18

Jenkins Tutorial: Continuous Deployment

درس 18

19

Jenkins Tutorial: Managing Plugins

درس 19

20

Jenkins Tutorial: Security

درس 20

21

Jenkins Tutorial: Backup Plugin

درس 21

22

Jenkins Tutorial: Remote Testing

درس 22

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Jenkins مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها