چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره Apache Kafka تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Apache Kafka

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Apache Kafka Tutorial: Introduction

درس 1

2

Apache Kafka Tutorial: Fundamentals

درس 2

3

Apache Kafka Tutorial: Cluster Architecture

درس 3

4

Apache Kafka Tutorial: Work Flow

درس 4

5

Apache Kafka Tutorial: Installation Steps

درس 5

6

Apache Kafka Tutorial: Basic Operations

درس 6

7

Apache Kafka Tutorial: Simple Producer Example

درس 7

8

Apache Kafka Tutorial: Consumer Group Example

درس 8

9

Apache Kafka Tutorial: Integration With Storm

درس 9

10

Apache Kafka Tutorial: Integration With Spark

درس 10

11

Apache Kafka Tutorial: Real Time Application (Twitter)

درس 11

12

Apache Kafka Tutorial: Tools

درس 12

13

Apache Kafka Tutorial: Applications

درس 13

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 10 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Apache Kafka مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها