چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی Kotlin تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی زبان برنامه نویسی Kotlin

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Kotlin Tutorial: Overview

درس 1

2

Kotlin Tutorial: Environment Setup

درس 2

3

Kotlin Tutorial: Architecture

درس 3

4

Kotlin Tutorial: Basic Types

درس 4

5

Kotlin Tutorial: Control Flow

درس 5

6

Kotlin Tutorial: Class & Object

درس 6

7

Kotlin Tutorial: Constructors

درس 7

8

Kotlin Tutorial: Inheritance

درس 8

9

Kotlin Tutorial: Interface

درس 9

10

Kotlin Tutorial: Visibility Control

درس 10

11

Kotlin Tutorial: Extension

درس 11

12

Kotlin Tutorial: Data Classes

درس 12

13

Kotlin Tutorial: Sealed Class

درس 13

14

Kotlin Tutorial: Generics

درس 14

15

Kotlin Tutorial: Delegation

درس 15

16

Kotlin Tutorial: Functions

درس 16

17

Kotlin Tutorial: Destructuring Declarations

درس 17

18

Kotlin Tutorial: Exception Handling

درس 18

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Kotlin مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها