چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره سیستم عامل لینوکس تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره کامل سیستم عامل لینوکس

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Linux Tutorial

درس 1

2

Linux Directories

درس 2

3

Linux Files

درس 3

4

Linux Man Pages

درس 4

5

Linux File Contents

درس 5

6

Linux File Hierarchy

درس 6

7

12 Linux Filters

درس 7

8

Linux I/O Redirection

درس 8

9

Linux Unix Tools

درس 9

10

Linux Regex

درس 10

11

Linux Users

درس 11

12

Linux File Security

درس 12

13

Linux Shell Commands

درس 13

14

Linux Networking

درس 14

15

Linux vi editor

درس 15

16

Linux System Admin

درس 16

17

100+ Linux Commands

درس 17

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 30 ساعتتوجه:
تمامی فایل های لینوکس مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها