چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره پایگاه داده MySql تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی پایگاه داده MySQL

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

MySQL Tutorial: Introduction

درس 1

2

MySQL Tutorial: Installation

درس 2

3

MySQL Tutorial: Administration

درس 3

4

MySQL Tutorial: PHP Syntax

درس 4

5

MySQL Tutorial: Connection

درس 5

6

MySQL Tutorial: Create Database

درس 6

7

MySQL Tutorial: Drop MySQL Database

درس 7

8

MySQL Tutorial: Selecting MySQL Database

درس 8

9

MySQL Tutorial: Data Types

درس 9

10

MySQL Tutorial: Create MySQL Tables

درس 10

11

MySQL Tutorial: Drop MySQL Tables

درس 11

12

MySQL Tutorial: Insert Query

درس 12

13

MySQL Tutorial: Select Query

درس 13

14

MySQL Tutorial: WHERE Clause

درس 14

15

MySQL Tutorial: UPDATE Query

درس 15

16

MySQL Tutorial: DELETE Query

درس 16

17

MySQL Tutorial: LIKE Clause

درس 17

18

MySQL Tutorial: Sorting Results

درس 18

19

MySQL Tutorial: Using MySQl Joins

درس 19

20

MySQL Tutorial: Handling MySQL NULL Values

درس 20

21

MySQL Tutorial: Regexps

درس 21

22

MySQL Tutorial: Transactions

درس 22

23

MySQL Tutorial: ALTER Command

درس 23

24

MySQL Tutorial: INDEXES

درس 24

25

MySQL Tutorial: Temporary Tables

درس 25

26

MySQL Tutorial: Clone Tables

درس 26

27

MySQL Tutorial: Database Info

درس 27

28

MySQL Tutorial: Using MySQL Sequences

درس 28

29

MySQL Tutorial: Handling Duplicates

درس 29

30

MySQL Tutorial: MySQL and SQL Injection

درس 30

31

MySQL Tutorial: Database Export

درس 31

32

MySQL Tutorial: Database Import - Recovery Methods

درس 32

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های MySql مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها