چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای فریم ورک Node.js تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Node Js

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Node.js Tutorial: Introduction

درس 1

2

Node.js Tutorial: Environment Setup

درس 2

3

Node.js Tutorial: First Application

درس 3

4

Node.js Tutorial: REPL Terminal

درس 4

5

Node.js Tutorial: Package Manager (NPM)

درس 5

6

Node.js Tutorial: Callbacks Concept

درس 6

7

Node.js Tutorial: Event Loop

درس 7

8

Node.js Tutorial: Event Emitter

درس 8

9

Node.js Tutorial: Buffers

درس 9

10

Node.js Tutorial: Streams

درس 10

11

Node.js Tutorial: File System

درس 11

12

Node.js Tutorial: Global Objects

درس 12

13

Node.js Tutorial: Utility Modules

درس 13

14

Node.js Tutorial: Web Module

درس 14

15

Node.js Tutorial: Express Framework

درس 15

16

Node.js Tutorial: RESTFul API

درس 16

17

Node.js Tutorial: Scaling Application

درس 17

18

Node.js Tutorial: Packaging

درس 18

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Node.js مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها