چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره OpenGL تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی OpenGl

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

What is OpenGL?

درس 1

2

Setting up an OpenGL workflow

درس 2

3

Creating a window with GLFW

درس 3

4

Working with geometric primitives

درس 4

5

Rotating, translating, and scaling

درس 5

6

Understanding matrix transformations

درس 6

7

Creating mesh data structures

درس 7

8

Buffering mesh data

درس 8

9

Getting mouse and keyboard input

درس 9

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 5 ساعتتوجه:
تمامی فایل های OpenGL مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها