چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره Puppet تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Puppet

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Basic Puppet: Overview

درس 1

2

Basic Puppet: Architecture

درس 2

3

Basic Puppet: Installation

درس 3

4

Basic Puppet: Configuration

درس 4

5

Basic Puppet: Environment Conf

درس 5

6

Basic Puppet: Master

درس 6

7

Basic Puppet: Agent Setup

درس 7

8

Basic Puppet: SSL Sign Certificate Setup

درس 8

9

Basic Puppet: Installing & Configuring r10K

درس 9

10

Basic Puppet: Validating Setup

درس 10

11

Basic Puppet: Coding Style

درس 11

12

Basic Puppet: Manifest Files

درس 12

13

Basic Puppet: Module

درس 13

14

Basic Puppet: File Server

درس 14

15

Basic Puppet: Facter & Facts

درس 15

16

Advanced Puppet: Resource

درس 16

17

Advanced Puppet: Resource Abstraction Layer

درس 17

18

Advanced Puppet: Template

درس 18

19

Advanced Puppet: Classes

درس 19

20

Advanced Puppet: Function

درس 20

21

Advanced Puppet: Custom Functions

درس 21

22

Advanced Puppet: Environment

درس 22

23

Advanced Puppet: Type & Provider

درس 23

24

Advanced Puppet: RESTful API

درس 24

25

Advanced Puppet: Live Project

درس 25

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Puppet مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها