چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای کتابخانه PyTorch تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی PyTorch

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

PyTorch Tutorial: PyTorch - Introduction

درس 1

2

PyTorch Tutorial: PyTorch - Installation

درس 2

3

PyTorch Tutorial: Mathematical Building Blocks of Neural Networks

درس 3

4

PyTorch Tutorial: PyTorch - Neural Network Basics

درس 4

5

PyTorch Tutorial: Universal Workflow of Machine Learning

درس 5

6

PyTorch Tutorial: Machine Learning vs. Deep Learning

درس 6

7

PyTorch Tutorial: Implementing First Neural Network

درس 7

8

PyTorch Tutorial: Neural Networks to Functional Blocks

درس 8

9

PyTorch Tutorial: PyTorch - Terminologies

درس 9

10

PyTorch Tutorial: PyTorch - Loading Data

درس 10

11

PyTorch Tutorial: PyTorch - Linear Regression

درس 11

12

PyTorch Tutorial: PyTorch - Convolutional Neural Network

درس 12

13

PyTorch Tutorial: PyTorch - Recurrent Neural Network

درس 13

14

PyTorch Tutorial: PyTorch - Datasets

درس 14

15

PyTorch Tutorial: PyTorch - Introduction to Convents

lesson 14

16

PyTorch Tutorial: Training a Convent from Scratch

lesson 15

17

PyTorch Tutorial: PyTorch - Feature Extraction in Convents

lesson 16

18

PyTorch Tutorial: PyTorch - Visualization of Convents

lesson 17

19

PyTorch Tutorial: Sequence Processing with Convents

lesson 18

20

PyTorch Tutorial: PyTorch - Word Embedding

lesson 19

21

PyTorch Tutorial: PyTorch - Recursive Neural Networks

lesson 20

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های PyTorch مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها