چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای فریم ورک React Native تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی فریم ورک React Native

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

React Native Tutorial (Core Concepts): Overview

درس 1

2

React Native Tutorial (Core Concepts): Environment Setup

درس 2

3

React Native Tutorial (Core Concepts): App

درس 3

4

React Native Tutorial (Core Concepts): State

درس 4

5

React Native Tutorial (Core Concepts): Props

درس 5

6

React Native Tutorial (Core Concepts): Styling

درس 6

7

React Native Tutorial (Core Concepts): Flexbox

درس 7

8

React Native Tutorial (Core Concepts): ListView

درس 8

9

React Native Tutorial (Core Concepts): Text Input

درس 9

10

React Native Tutorial (Core Concepts): ScrollView

درس 10

11

React Native Tutorial (Core Concepts): Images

درس 11

12

React Native Tutorial (Core Concepts): HTTP

درس 12

13

React Native Tutorial (Core Concepts): Buttons

درس 13

14

React Native Tutorial (Core Concepts): Animations

درس 14

15

React Native Tutorial (Core Concepts): Debugging

درس 15

16

React Native Tutorial (Core Concepts): Router

درس 16

17

React Native Tutorial (Core Concepts): Running IOS

درس 17

18

React Native Tutorial (Core Concepts): Running Android

درس 18

19

React Native Tutorial (Components and APIs): View

درس 19

20

React Native Tutorial (Components and APIs): WebView

درس 20

21

React Native Tutorial (Components and APIs): Modal

درس 21

22

React Native Tutorial (Components and APIs): ActivityIndicator

درس 22

23

React Native Tutorial (Components and APIs): Picker

درس 23

24

React Native Tutorial (Components and APIs): Status Bar

درس 24

25

React Native Tutorial (Components and APIs): Switch

درس 25

26

React Native Tutorial (Components and APIs): Text

درس 26

27

React Native Tutorial (Components and APIs): Alert

درس 27

28

React Native Tutorial (Components and APIs): Geolocation

درس 28

29

React Native Tutorial (Components and APIs): AsyncStorage

درس 29

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های React Native مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها