چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره Selenium تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Selenium

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Selenium Tutorial: Overview

درس 1

2

Selenium Tutorial: IDE

درس 2

3

Selenium Tutorial: Environment Setup

درس 3

4

Selenium Tutorial: Remote Control

درس 4

5

Selenium Tutorial: Selenese Commands

درس 5

6

Selenium Tutorial: WebDriver

درس 6

7

Selenium Tutorial: Locators

درس 7

8

Selenium Tutorial: User Interactions

درس 8

9

Selenium Tutorial: Test Design Techniques

درس 9

10

Selenium Tutorial: TestNG

درس 10

11

Selenium Tutorial: Grid

درس 11

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 10 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Selenium مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها