چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای پلتفرم اپن سورس Xamarin تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Xamarin

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Xamarin Tutorial: Installation

درس 1

2

Xamarin Tutorial: First Application

درس 2

3

Xamarin Tutorial: Application Manifest

درس 3

4

Xamarin Tutorial: Android Resources

درس 4

5

Xamarin Tutorial: Android Activity Lifecycle

درس 5

6

Xamarin Tutorial: Permissions

درس 6

7

Xamarin Tutorial: Building the App GUI

درس 7

8

Xamarin Tutorial: Menus

درس 8

9

Xamarin Tutorial: Layouts

درس 9

10

Xamarin Tutorial: Android Widgets

درس 10

11

Xamarin Tutorial: Android Dialogs

درس 11

12

Xamarin Tutorial: Gallery

درس 12

13

Xamarin Tutorial: Andriod Views

درس 13

14

Xamarin Tutorial: Multiscreen App

درس 14

15

Xamarin Tutorial: Deploying Your App

درس 15

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Xamarin مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها