من سرفصل های زیر را برای دوره آموزشی هوش مصنوعی تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 100 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.


دوره جامع هوش مصنوعی

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

AI Introduction

درس 1

2

Application of AI

درس 2

3

History of AI

درس 3

4

Types of AI

درس 4

5

Types of Agents

درس 5

6

Intelligent Agent

درس 6

7

Agent Environment

درس 7

8

Turing Test in AI

درس 8

9

Search Algorithms

درس 9

10

Uninformed Search Algorithm

درس 10

11

Informed Search Algorithms

درس 11

12

Hill Climbing Algorithm

درس 12

13

Means-Ends Analysis

درس 13

14

Adversarial search

درس 14

15

Minimax Algorithm

درس 15

16

Alpha-Beta Pruning

درس 16

17

Knowledge Based Agent

درس 17

18

Knowledge Representation

درس 18

19

Knowledge Representation Techniques

درس 19

20

Propositional Logic

درس 20

21

Rules of Inference

درس 21

22

The Wumpus world

درس 22

23

knowledge-base for Wumpus World

درس 23

24

First-order logic

درس 24

25

Knowledge Engineering in FOL

درس 25

26

Inference in First-Order Logic (FOL)

درس 26

27

Unification in FOL

درس 27

28

Resolution in FOL

درس 28

29

Forward Chaining and backward chaining

درس 29

30

Backward Chaining vs Forward Chaining

درس 30

31

Reasoning in AI

درس 31

32

Inductive vs. Deductive reasoning

درس 32

33

Probabilistic Reasoning in AI

درس 33

34

Bayes theorem in AI

درس 34

35

Bayesian Belief Network

درس 35

36

Examples of AI

درس 36

37

Subsets of AI

درس 37

38

Expert Systems

درس 38

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 40 ساعتتوجه:
تمامی فایل های هوش مصنوعی مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 100 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: