من سرفصل های زیر را برای دوره طراحی وب ASP.Net تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.


دوره مقدماتی ASP.Net Core

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

ASP.NET Core Tutorial: Overview

درس 1

2

ASP.NET Core Tutorial: Environment Setup

درس 2

3

ASP.NET Core Tutorial: New Project

درس 3

4

ASP.NET Core Tutorial: Project Layout

درس 4

5

ASP.NET Core Tutorial: Project.Json

درس 5

6

ASP.NET Core Tutorial: Configuration

درس 6

7

ASP.NET Core Tutorial: Middleware

درس 7

8

ASP.NET Core Tutorial: Exceptions

درس 8

9

ASP.NET Core Tutorial: Static Files

درس 9

10

ASP.NET Core Tutorial: Setup MVC

درس 10

11

ASP.NET Core Tutorial: MVC Design Pattern

درس 11

12

ASP.NET Core Tutorial: Routing

درس 12

13

ASP.NET Core Tutorial: Attribute Routes

درس 13

14

ASP.NET Core Tutorial: Action Results

درس 14

15

ASP.NET Core Tutorial: Views

درس 15

16

ASP.NET Core Tutorial: Setup Entity Framework

درس 16

17

ASP.NET Core Tutorial: DBContext

درس 17

18

ASP.NET Core Tutorial: Razor Layout Views

درس 18

19

ASP.NET Core Tutorial: Razor View Start

درس 19

20

ASP.NET Core Tutorial: Razor View Import

درس 20

21

ASP.NET Core Tutorial: Razor Tag Helpers

درس 21

22

ASP.NET Core Tutorial: Razor Edit Form

درس 22

23

ASP.NET Core Tutorial: Identity Overview

درس 23

24

ASP.NET Core Tutorial: Authorize Attribute

درس 24

25

ASP.NET Core Tutorial: Identity Configuration

درس 25

26

ASP.NET Core Tutorial: Identity Migrations

درس 26

27

ASP.NET Core Tutorial: User Registration

درس 27

28

ASP.NET Core Tutorial: Create a User

درس 28

29

ASP.NET Core Tutorial: Log In and Log Out

درس 29

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 30 ساعتتوجه:
تمامی فایل های ASP.Net مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.


تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: