چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی Assembly تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی زبان برنامه نویسی Assembly

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Assembly - Introduction

درس 1

2

Assembly - Environment Setup

درس 2

3

Assembly - Basic Syntax

درس 3

4

Assembly - Memory Segments

درس 4

5

Assembly - Registers

درس 5

6

Assembly - System Calls

درس 6

7

Assembly - Addressing Modes

درس 7

8

Assembly - Variables

درس 8

9

Assembly - Constants

درس 9

10

Assembly - Arithmetic Instructions

درس 10

11

Assembly - Logical Instructions

درس 11

12

Assembly - Conditions

درس 12

13

Assembly - Loops

درس 13

14

Assembly - Numbers

درس 14

15

Assembly - Strings

درس 15

16

Assembly - Arrays

درس 16

17

Assembly - Procedures

درس 17

18

Assembly - Recursion

درس 18

19

Assembly - Macros

درس 19

20

Assembly - File Management

درس 20

21

Assembly - Memory Management

درس 21

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 10 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Assembly مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها