چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره آموزشی BootStrap تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.


Bootstrap
Bootstrap Developer
Bootstrap FrontEnd
Bootstrap Grids
Bootstrap Griding System
Bootstrap
Bootstrap
Bootstrap
Bootstrap
Bootstrap
Bootstrap
Bootstrap Best Practices

دوره کامل Bootstrap

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Introduction About Bootstrap

درس 1

2

Grid System in Bootstrap

درس 2

3

Working with Flex Box in Bootstrap

درس 3

4

Working with Typography in Bootstrap

درس 4

5

Working with colors in Bootstrap

درس 5

6

Working with Tables in Bootstrap

درس 6

7

Working with images in Bootstrap

درس 7

8

Working with Jumbotron in Bootstrap

درس 8

9

Working with Alerts in Bootstrap

درس 9

10

Working with Buttons in Bootstrap

درس 10

11

Working with Group Buttons in Bootstrap

درس 11

12

Working with Badges in Bootstrap

درس 12

13

Working with Progress Bar in Bootstrap

درس 13

14

Working with Pagination in Bootstrap

درس 14

15

Working with Lists in Bootstrap

درس 15

16

Working with Cards in Bootstrap

درس 16

17

Working with Dropdowns in Bootstrap

درس 17

18

Working with Collapse in Bootstrap

درس 18

19

Working with Menu in Bootstrap

درس 19

20

Working with Forms in Bootstrap

درس 20

21

Working with Inputs in Bootstrap

درس 21

22

Working with Carousel in Bootstrap

درس 22

23

Working with Modal in Bootstrap

درس 23

24

Working with Tooltip in Bootstrap

درس 24

25

Working with Popover in Bootstrap

درس 25

26

Working with Scrollspy in Bootstrap

درس 26

27

Working with Toast in Bootstrap

درس 27

28

Working with Spinner in Bootstrap

درس 28

29

Working with Additive Classes in Bootstrap

درس 29

30

Final Simple project with Bootstrap

درس 30

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 6 ساعت


Bootstrap
Bootstrap Developer
Bootstrap FrontEnd
Bootstrap Grids
Bootstrap Griding System
Bootstrap
Bootstrap
Bootstrap
Bootstrap
Bootstrap
Bootstrap
Bootstrap Best Practices

توجه:
تمامی فایل های BootStrap مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.


Bootstrap
Bootstrap Developer
Bootstrap FrontEnd
Bootstrap Grids
Bootstrap Griding System
Bootstrap
Bootstrap
Bootstrap
Bootstrap
Bootstrap
Bootstrap
Bootstrap Best Practices

تگ ها