من سرفصل های زیر را برای فریم ورک PhP Codeigniter تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.


دوره مقدماتی PhP Codeigniter

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

CodeIgniter Tutorial: Overview

درس 1

2

CodeIgniter Tutorial: Installing CodeIgniter

درس 2

3

CodeIgniter Tutorial: Application Architecture

درس 3

4

CodeIgniter Tutorial: MVC Framework

درس 4

5

CodeIgniter Tutorial: Basic Concepts

درس 5

6

CodeIgniter Tutorial: Configuration

درس 6

7

CodeIgniter Tutorial: Working with Database

درس 7

8

CodeIgniter Tutorial: Libraries

درس 8

9

CodeIgniter Tutorial: Error Handling

درس 9

10

CodeIgniter Tutorial: File Uploading

درس 10

11

CodeIgniter Tutorial: Sending Email

درس 11

12

CodeIgniter Tutorial: Form Validation

درس 12

13

CodeIgniter Tutorial: Session Management

درس 13

14

CodeIgniter Tutorial: Flashdata

درس 14

15

CodeIgniter Tutorial: Tempdata

درس 15

16

CodeIgniter Tutorial: Cookie Management

درس 16

17

CodeIgniter Tutorial: Common Functions

درس 17

18

CodeIgniter Tutorial: Page Caching

درس 18

19

CodeIgniter Tutorial: Page Redirection

درس 19

20

CodeIgniter Tutorial: Application Profiling

درس 20

21

CodeIgniter Tutorial: Benchmarking

درس 21

22

CodeIgniter Tutorial: Adding JS & CSS

درس 22

23

CodeIgniter Tutorial: Internationalization

درس 23

24

CodeIgniter Tutorial: Security

درس 24

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های سی پلاس پلاس مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: