چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره بینایی کامپیوتر تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی بینایی کامپیوتر

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Introduction

درس 1

2

Module 1: Face Detection Intuition

درس 2

3

Module 1: Face Detection with OpenCV

درس 3

4

Homework Challenge: Build a Happiness Detector

درس 4

5

Module 2: Object Detection Intuition

درس 5

6

Module 2: Object Detection with SSD

درس 6

7

Homework Challenge: Detect Epic Horses galloping in Monument Valley

درس 7

8

Module 3: Generative Adversarial Networks (GANs) Intuition

درس 8

9

Module 3: Image Creation with GANs

درس 9

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های بینایی ماشین مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها