من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی ++C تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.


دوره جامع ++C

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

C++ Basics: Introduction

درس 1

2

C++ Basics: C++ Environment Setup

درس 2

3

C++ Basics: C++ Basic Syntax

درس 3

4

C++ Basics: C++ Comments

درس 4

5

C++ Basics: C++ Data Types

درس 5

6

C++ Basics: C++ Variable Types

درس 6

7

C++ Basics: C++ Variable Scope

درس 7

8

C++ Basics: C++ Constants/Literals

درس 8

9

C++ Basics: C++ Modifier Types

درس 9

10

C++ Basics: C++ Storage Classes

درس 10

11

C++ Basics: C++ Operators

درس 11

12

C++ Basics: C++ Loop Types

درس 12

13

C++ Basics: C++ Decision Making

درس 13

14

C++ Basics: C++ Functions

درس 14

15

C++ Basics: C++ Numbers

درس 15

16

C++ Basics: C++ Arrays

درس 16

17

C++ Basics: C++ Strings

درس 17

18

C++ Basics: C++ Pointers

درس 18

19

C++ Basics: C++ References

درس 19

20

C++ Basics: C++ Date & Time

درس 20

21

C++ Basics: C++ Basic Input/Output

درس 21

22

C++ Basics: C++ Data Structures

درس 22

23

C++ Object Oriented: C++ Classes & Objects

درس 23

24

C++ Object Oriented: C++ Inheritance

درس 24

25

C++ Object Oriented: C++ Overloading

درس 25

26

C++ Object Oriented: C++ Polymorphism

درس 26

27

C++ Object Oriented: C++ Abstraction

درس 27

28

C++ Object Oriented: C++ Encapsulation

درس 28

29

C++ Object Oriented: C++ Interfaces

درس 29

30

C++ Advanced: C++ Files and Streams

درس 30

31

C++ Advanced: C++ Exception Handling

درس 31

32

C++ Advanced: C++ Dynamic Memory

درس 32

33

C++ Advanced: C++ Namespaces

درس 33

34

C++ Advanced: C++ Templates

درس 34

35

C++ Advanced: C++ Preprocessor

درس 35

36

C++ Advanced: C++ Signal Handling

درس 36

37

C++ Advanced: C++ Multithreading

درس 37

38

C++ Advanced: C++ Web Programming

درس 38

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 40 ساعتتوجه:
تمامی فایل های سی پلاس پلاس مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: