چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای فریم ورک تحت وب جنگو (Django) تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی فریمورک جنگو

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Django Tutorial: Basics

درس 1

2

Django Tutorial: Overview

درس 2

3

Django Tutorial: Environment

درس 3

4

Django Tutorial: Creating a Project

درس 4

5

Django Tutorial: Apps Life Cycle

درس 5

6

Django Tutorial: Admin Interface

درس 6

7

Django Tutorial: Creating Views

درس 7

8

Django Tutorial: URL Mapping

درس 8

9

Django Tutorial: Template System

درس 9

10

Django Tutorial: Models

درس 10

11

Django Tutorial: Page Redirection

درس 11

12

Django Tutorial: Sending E-mails

درس 12

13

Django Tutorial: Generic Views

درس 13

14

Django Tutorial: Form Processing

درس 14

15

Django Tutorial: File Uploading

درس 15

16

Django Tutorial: Apache Setup

درس 16

17

Django Tutorial: Cookies Handling

درس 17

18

Django Tutorial: Sessions

درس 18

19

Django Tutorial: Caching

درس 19

20

Django Tutorial: Comments

درس 20

21

Django Tutorial: RSS

درس 21

22

Django Tutorial: AJAX

درس 22

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های جنگو مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها