چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره Docker تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 250 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 200 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 150 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Docker

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Docker Tutorial: Overview

درس 1

2

Docker Tutorial: Installing Docker on Linux

درس 2

3

Docker Tutorial: Installation

درس 3

4

Docker Tutorial: Hub

درس 4

5

Docker Tutorial: Images

درس 5

6

Docker Tutorial: Containers

درس 6

7

Docker Tutorial: Working With Containers

درس 7

8

Docker Tutorial: Architecture

درس 8

9

Docker Tutorial: Container & Hosts

درس 9

10

Docker Tutorial: Configuring

درس 10

11

Docker Tutorial: Containers & Shells

درس 11

12

Docker Tutorial: File

درس 12

13

Docker Tutorial: Building Files

درس 13

14

Docker Tutorial: Public Repositories

درس 14

15

Docker Tutorial: Managing Ports

درس 15

16

Docker Tutorial: Private Registries

درس 16

17

Docker Tutorial: Building a Web Server Docker File

درس 17

18

Docker Tutorial: Instruction Commands

درس 18

19

Docker Tutorial: Container Linking

درس 19

20

Docker Tutorial: Storage

درس 20

21

Docker Tutorial: Networking

درس 21

22

Docker Tutorial: Setting Node.js

درس 22

23

Docker Tutorial: Setting MongoDB

درس 23

24

Docker Tutorial: Setting NGINX

درس 24

25

Docker Tutorial: Toolbox

درس 25

26

Docker Tutorial: Setting ASP.Net

درس 26

27

Docker Tutorial: Cloud

درس 27

28

Docker Tutorial: Logging

درس 28

29

Docker Tutorial: Compose

درس 29

30

Docker Tutorial: Continuous Integration

درس 30

31

Docker Tutorial: Kubernetes Architecture

درس 31

32

Docker Tutorial: Working of Kubernetes

درس 32

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Docker مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 250 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 200 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 150 هزار تومان می باشد.تگ ها