من سرفصل های زیر را برای دوره پایگاه داده Entity Framework تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Entity Framework

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Entity Framework Tutorial: Overview

درس 1

2

Entity Framework Tutorial: Architecture

درس 2

3

Entity Framework Tutorial: Environment Setup

درس 3

4

Entity Framework Tutorial: Database Setup

درس 4

5

Entity Framework Tutorial: Data Model

درس 5

6

Entity Framework Tutorial: DbContext

درس 6

7

Entity Framework Tutorial: Types

درس 7

8

Entity Framework Tutorial: Relationships

درس 8

9

Entity Framework Tutorial: Lifecycle

درس 9

10

Entity Framework Tutorial: Code First Approach

درس 10

11

Entity Framework Tutorial: Model First Approach

درس 11

12

Entity Framework Tutorial: Database First Approach

درس 12

13

Entity Framework Tutorial: DEV Approaches

درس 13

14

Entity Framework Tutorial: Database Operations

درس 14

15

Entity Framework Tutorial: Concurrency

درس 15

16

Entity Framework Tutorial: Transaction

درس 16

17

Entity Framework Tutorial: Views

درس 17

18

Entity Framework Tutorial: Index

درس 18

19

Entity Framework Tutorial: Stored Procedures

درس 19

20

Entity Framework Tutorial: Disconnected Entities

درس 20

21

Entity Framework Tutorial: Table-Valued Function

درس 21

22

Entity Framework Tutorial: Native SQL

درس 22

23

Entity Framework Tutorial: Enum Support

درس 23

24

Entity Framework Tutorial: Asynchronous Query

درس 24

25

Entity Framework Tutorial: Persistence

درس 25

26

Entity Framework Tutorial: Projection Queries

درس 26

27

Entity Framework Tutorial: Command Logging

درس 27

28

Entity Framework Tutorial: Command Interception

درس 28

29

Entity Framework Tutorial: Spatial Data Type

درس 29

30

Entity Framework Tutorial: Inheritance

درس 30

31

Entity Framework Tutorial: Migration

درس 31

32

Entity Framework Tutorial: Eager Loading

درس 32

33

Entity Framework Tutorial: Lazy Loading

درس 33

34

Entity Framework Tutorial: Explicit Loading

درس 34

35

Entity Framework Tutorial: Validation

درس 35

36

Entity Framework Tutorial: Track Changes

درس 36

37

Entity Framework Tutorial: Colored Entities

درس 37

38

Entity Framework Tutorial: Code First Approach

درس 38

39

Entity Framework Tutorial: First Example

درس 39

40

Entity Framework Tutorial: Data Annotations

درس 40

41

Entity Framework Tutorial: Fluent API

درس 41

42

Entity Framework Tutorial: Seed Database

درس 42

43

Entity Framework Tutorial: Code First Migration

درس 43

44

Entity Framework Tutorial: Multiple DbContext

درس 44

45

Entity Framework Tutorial: Nested Entity Types

درس 45

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Entity Framework مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: