چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی GoLang تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی زبان برنامه نویسی Golang

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Go Tutorial: Overview

درس 1

2

Go Tutorial: Environment Setup

درس 2

3

Go Tutorial: Program Structure

درس 3

4

Go Tutorial: Basic Syntax

درس 4

5

Go Tutorial: Data Types

درس 5

6

Go Tutorial: Variables

درس 6

7

Go Tutorial: Constants

درس 7

8

Go Tutorial: Operators

درس 8

9

Go Tutorial: Decision Making

درس 9

10

Go Tutorial: Loops

درس 10

11

Go Tutorial: Functions

درس 11

12

Go Tutorial: Scope Rules

درس 12

13

Go Tutorial: Strings

درس 13

14

Go Tutorial: Arrays

درس 14

15

Go Tutorial: Pointers

درس 15

16

Go Tutorial: Structures

درس 16

17

Go Tutorial: Slices

درس 17

18

Go Tutorial: Range

درس 18

19

Go Tutorial: Maps

درس 19

20

Go Tutorial: Recursion

درس 20

21

Go Tutorial: Type Casting

درس 21

22

Go Tutorial: Interfaces

درس 22

23

Go Tutorial: Error Handling

درس 23

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های GoLang مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها