من سرفصل های زیر را برای فریم ورک JavaFX تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.

Javafx_logo.png


دوره مقدماتی Java FX

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

JavaFX Tutorial: Overview

درس 1

2

JavaFX Tutorial: Your First JavaFX Application

درس 2

3

JavaFX Tutorial: JavaFX Stage

درس 3

4

JavaFX Tutorial: JavaFX Scene

درس 4

5

JavaFX Tutorial: JavaFX FXML

درس 5

6

JavaFX Tutorial: JavaFX CSS Styling

درس 6

7

JavaFX Tutorial: JavaFX ImageView

درس 7

8

JavaFX Tutorial: JavaFX Label

درس 8

9

JavaFX Tutorial: JavaFX Hyperlink

درس 9

10

JavaFX Tutorial: JavaFX Button

درس 10

11

JavaFX Tutorial: JavaFX MenuButton

درس 11

12

JavaFX Tutorial: JavaFX SplitMenuButton

درس 12

13

JavaFX Tutorial: JavaFX ToggleButton

درس 13

14

JavaFX Tutorial: JavaFX RadioButton

درس 14

15

JavaFX Tutorial: JavaFX CheckBox

درس 15

16

JavaFX Tutorial: JavaFX ChoiceBox

درس 16

17

JavaFX Tutorial: JavaFX ComboBox

درس 17

18

JavaFX Tutorial: JavaFX ListView

درس 18

19

JavaFX Tutorial: JavaFX DatePicker

درس 19

20

JavaFX Tutorial: JavaFX ColorPicker

درس 20

21

JavaFX Tutorial: JavaFX TextField

درس 21

22

JavaFX Tutorial: JavaFX Slider

درس 22

23

JavaFX Tutorial: JavaFX PasswordField

درس 23

24

JavaFX Tutorial: JavaFX TextArea

درس 24

25

JavaFX Tutorial: JavaFX ToolBar

درس 25

26

JavaFX Tutorial: JavaFX Tooltip

درس 26

27

JavaFX Tutorial: JavaFX ProgressBar

درس 27

28

JavaFX Tutorial: JavaFX FileChooser

درس 28

29

JavaFX Tutorial: JavaFX DirectoryChooser

درس 29

30

JavaFX Tutorial: JavaFX TitledPane

درس 30

31

JavaFX Tutorial: JavaFX Accordion

درس 31

32

JavaFX Tutorial: JavaFX SplitPane

درس 32

33

JavaFX Tutorial: JavaFX TabPane

درس 33

34

JavaFX Tutorial: JavaFX ScrollPane

درس 34

35

JavaFX Tutorial: JavaFX Group

درس 35

36

JavaFX Tutorial: JavaFX HBox

درس 36

37

JavaFX Tutorial: JavaFX VBox

درس 37

38

JavaFX Tutorial: JavaFX Separator

درس 38

39

JavaFX Tutorial: JavaFX FlowPane

درس 39

40

JavaFX Tutorial: JavaFX TilePane

درس 40

41

JavaFX Tutorial: JavaFX GridPane

درس 41

42

JavaFX Tutorial: JavaFX MenuBar

درس 42

43

JavaFX Tutorial: JavaFX ContexMenu

درس 43

44

JavaFX Tutorial: JavaFX WebView

درس 44

45

JavaFX Tutorial: JavaFX PieChart

درس 45

46

JavaFX Tutorial: JavaFX TableView

درس 46

47

JavaFX Tutorial: JavaFX TreeView

درس 47

48

JavaFX Tutorial: JavaFX TreeTableView

درس 48

49

JavaFX Tutorial: JavaFX HTMLEditor

درس 49

50

JavaFX Tutorial: JavaFX Pagination

درس 50

51

JavaFX Tutorial: JavaFX BarChart

درس 51

52

JavaFX Tutorial: JavaFX StackedBarChart

درس 52

53

JavaFX Tutorial: JavaFX ScatterChart

درس 53

54

JavaFX Tutorial: JavaFX LineChart

درس 54

55

JavaFX Tutorial: JavaFX AreaChart

درس 55

56

JavaFX Tutorial: JavaFX StackedAreaChart

درس 56

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعت

Javafx_logo.png


توجه:
تمامی فایل های JavaFX مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.

Javafx_logo.png


تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: