من سرفصل های زیر را برای دوره Jenkins تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 250 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 200 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 150 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Jenkins

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Jenkins Tutorial: Overview

درس 1

2

Jenkins Tutorial: Installation

درس 2

3

Jenkins Tutorial: Tomcat Setup

درس 3

4

Jenkins Tutorial: Git Setup

درس 4

5

Jenkins Tutorial: Maven Setup

درس 5

6

Jenkins Tutorial: Configuration

درس 6

7

Jenkins Tutorial: Management

درس 7

8

Jenkins Tutorial: Setup Build Jobs

درس 8

9

Jenkins Tutorial: Unit Testing

درس 9

10

Jenkins Tutorial: Automated Testing

درس 10

11

Jenkins Tutorial: Notification

درس 11

12

Jenkins Tutorial: Reporting

درس 12

13

Jenkins Tutorial: Code Analysis

درس 13

14

Jenkins Tutorial: Distributed Builds

درس 14

15

Jenkins Tutorial: Automated Deployment

درس 15

16

Jenkins Tutorial: Metrics and Trends

درس 16

17

Jenkins Tutorial: Server Maintenance

درس 17

18

Jenkins Tutorial: Continuous Deployment

درس 18

19

Jenkins Tutorial: Managing Plugins

درس 19

20

Jenkins Tutorial: Security

درس 20

21

Jenkins Tutorial: Backup Plugin

درس 21

22

Jenkins Tutorial: Remote Testing

درس 22

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Jenkins مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 250 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 200 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 150 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: