من سرفصل های زیر را برای نرم افزار متلب و سیمولینک تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی متلب و سیمولینک

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Introduction about Matlab and Simulink

درس 1

2

Data Structures in Matlab

درس 2

3

Control Structures in Matlab

درس 3

4

Functions in Matlab

درس 4

5

Graphics and Plot in Matlab

درس 5

6

File Handling in Matlab

درس 6

7

Solving Algebraic Equations in Matlab

درس 7

8

Statics and Random Numbers in Matlab

درس 8

9

Numerical Integration and Derivative in Matlab

درس 9

10

Linear Algebra in Matlab

درس 10

11

Interpolation and Function Approximation in Matlab

درس 11

12

Solving ODE Equations in Matlab

درس 12

13

Blocks in Simulink

درس 13

14

Signals in Simulink

درس 14

15

Sub-Systems in Simulink

درس 15

16

Solving Mathematical Equations in Simulink

درس 16

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتدوره پیشرفته متلب و سیمولینک

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Solving Partial Differential Equations (PDE) with Matlab

درس 1

2

Exception Handling in Matlab

درس 2

3

Advance Function Definition in Matlab

درس 3

4

Object-Oriented Programming in Matlab

درس 4

5

Timers and its applications in Matlab

درس 5

6

Introduction about GUI in Matlab

درس 6

7

GUI Design with “GUIDE” Environment in Matlab

درس 7

8

Advance GUI Design with Coding in “HG1” System

درس 8

9

GUI Design with “App Designer” Environment in Matlab

درس 9

10

State Space Analysis in Simulink

درس 10

11

Modeling of Continuous, Discrete and Hybrid Systems in Simulink

درس 11

12

User-defined Functions Library in Simulink

درس 12

13

Link between Simulink and Matlab

درس 13

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های متلب مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: