من سرفصل های زیر را برای دوره پایگاه داده MongoDB تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی پایگاه داده MongoDB

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

MongoDB Tutorial: Overview

درس 1

2

MongoDB Tutorial: Advantages

درس 2

3

MongoDB Tutorial: Environment

درس 3

4

MongoDB Tutorial: Data Modeling

درس 4

5

MongoDB Tutorial: Create Database

درس 5

6

MongoDB Tutorial: Drop Database

درس 6

7

MongoDB Tutorial: Create Collection

درس 7

8

MongoDB Tutorial: Drop Collection

درس 8

9

MongoDB Tutorial: Data Types

درس 9

10

MongoDB Tutorial: Insert Document

درس 10

11

MongoDB Tutorial: Query Document

درس 11

12

MongoDB Tutorial: Update Document

درس 12

13

MongoDB Tutorial: Delete Document

درس 13

14

MongoDB Tutorial: Projection

درس 14

15

MongoDB Tutorial: Limiting Records

درس 15

16

MongoDB Tutorial: Sorting Records

درس 16

17

MongoDB Tutorial: Indexing

درس 17

18

MongoDB Tutorial: Aggregation

درس 18

19

MongoDB Tutorial: Replication

درس 19

20

MongoDB Tutorial: Sharding

درس 20

21

MongoDB Tutorial: Create Backup

درس 21

22

MongoDB Tutorial: Deployment

درس 22

23

MongoDB Tutorial: MongoDB - Java

درس 23

24

MongoDB Tutorial: MongoDB - PHP

درس 24

25

Advanced MongoDB: Relationships

درس 25

26

Advanced MongoDB: Database References

درس 26

27

Advanced MongoDB: Covered Queries

درس 27

28

Advanced MongoDB: Analyzing Queries

درس 28

29

Advanced MongoDB: Atomic Operations

درس 29

30

Advanced MongoDB: Advanced Indexing

درس 30

31

Advanced MongoDB: Indexing Limitations

درس 31

32

Advanced MongoDB: ObjectId

درس 32

33

Advanced MongoDB: Map Reduce

درس 33

34

Advanced MongoDB: Text Search

درس 34

35

Advanced MongoDB: Regular Expression

درس 35

36

Advanced MongoDB: Working with Rockmongo

درس 36

37

Advanced MongoDB: GridFS

درس 37

38

Advanced MongoDB: Capped Collections

درس 38

39

Advanced MongoDB: Auto-Increment Sequence

درس 39

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های MongoDB مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: