من سرفصل های زیر را برای دوره آموزشی شبکه های عصبی تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره جامع شبکه های عصبی

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Basic Concepts

درس 1

2

Building Blocks

درس 2

3

Learning & Adaptation

درس 3

4

Supervised Learning

درس 4

5

Unsupervised Learning

درس 5

6

Learning Vector Quantization

درس 6

7

Adaptive Resonance Theory

درس 7

8

Kohonen Self-Organizing Feature Maps

درس 8

9

Associate Memory Network

درس 9

10

Hopfield Networks

درس 10

11

Boltzmann Machine

درس 11

12

Brain-State-in-a-Box Network

درس 12

13

Optimization Using Hopfield Network

درس 13

14

Radial Basis Function Networks (RBFNs)

درس 14

15

Deep Belief Networks (DBNs)

درس 15

16

Autoencoder

درس 16

17

Sparse distributed memory

درس 17

18

Neural gas

درس 18

19

Neural coding

درس 19

20

Liquid state machine

درس 20

21

Grossberg network

درس 21

22

Other Optimization Techniques

درس 22

23

Applications of Neural Networks

درس 23

24

Appendix 1: Stone–Weierstrass theorem

درس 24

25

Appendix 2: Generative model

درس 25

26

Appendix 3: Lossy compression

درس 26

27

Appendix 4: Vector quantization

درس 27

28

Appendix 5: Rate–distortion theory

درس 28

29

Appendix 6: Voronoi diagram

درس 29

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 30 ساعتتوجه:
تمامی فایل های شبکه های عصبی مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: