من سرفصل های زیر را برای فریم ورک Node.js تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Node Js

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Node.js Tutorial: Introduction

درس 1

2

Node.js Tutorial: Environment Setup

درس 2

3

Node.js Tutorial: First Application

درس 3

4

Node.js Tutorial: REPL Terminal

درس 4

5

Node.js Tutorial: Package Manager (NPM)

درس 5

6

Node.js Tutorial: Callbacks Concept

درس 6

7

Node.js Tutorial: Event Loop

درس 7

8

Node.js Tutorial: Event Emitter

درس 8

9

Node.js Tutorial: Buffers

درس 9

10

Node.js Tutorial: Streams

درس 10

11

Node.js Tutorial: File System

درس 11

12

Node.js Tutorial: Global Objects

درس 12

13

Node.js Tutorial: Utility Modules

درس 13

14

Node.js Tutorial: Web Module

درس 14

15

Node.js Tutorial: Express Framework

درس 15

16

Node.js Tutorial: RESTFul API

درس 16

17

Node.js Tutorial: Scaling Application

درس 17

18

Node.js Tutorial: Packaging

درس 18

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Node.js مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: