من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی Objective-C تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی زبان برنامه نویسی Objective-C

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Basic Objective-C: Overview

درس 1

2

Basic Objective-C: Environment Setup

درس 2

3

Basic Objective-C: Program Structure

درس 3

4

Basic Objective-C: Basic Syntax

درس 4

5

Basic Objective-C: Data Types

درس 5

6

Basic Objective-C: Variables

درس 6

7

Basic Objective-C: Constants

درس 7

8

Basic Objective-C: Operators

درس 8

9

Basic Objective-C: Loops

درس 9

10

Basic Objective-C: Decision Making

درس 10

11

Basic Objective-C: Functions

درس 11

12

Basic Objective-C: Blocks

درس 12

13

Basic Objective-C: Numbers

درس 13

14

Basic Objective-C: Arrays

درس 14

15

Basic Objective-C: Pointers

درس 15

16

Basic Objective-C: Strings

درس 16

17

Basic Objective-C: Structures

درس 17

18

Basic Objective-C: Preprocessors

درس 18

19

Basic Objective-C: Typedef

درس 19

20

Basic Objective-C: Type Casting

درس 20

21

Basic Objective-C: Log Handling

درس 21

22

Basic Objective-C: Error Handling

درس 22

23

Basic Objective-C: Command-Line Arguments

درس 23

24

Advanced Objective-C: Classes & Objects

درس 24

25

Advanced Objective-C: Inheritance

درس 25

26

Advanced Objective-C: Polymorphism

درس 26

27

Advanced Objective-C: Data Encapsulation

درس 27

28

Advanced Objective-C: Categories

درس 28

29

Advanced Objective-C: Posing

درس 29

30

Advanced Objective-C: Extensions

درس 30

31

Advanced Objective-C: Protocols

درس 31

32

Advanced Objective-C: Dynamic Binding

درس 32

33

Advanced Objective-C: Composite Objects

درس 33

34

Advanced Objective-C: Foundation Framework

درس 34

35

Advanced Objective-C: Fast Enumeration

درس 35

36

Advanced Objective-C: Memory Management

درس 36

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 30 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Objective-C مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: