چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره آموزشی یادگیری تقویتی تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی یادگیری تقویتی

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

What is Reinforcement Learning?

درس 1

2

Terms used in Reinforcement Learning

درس 2

3

Key features of Reinforcement Learning

درس 3

4

Approaches to implementing Reinforcement Learning

درس 4

5

Elements of Reinforcement Learning

درس 5

6

How does Reinforcement Learning Work?

درس 6

7

The Bellman Equation

درس 7

8

Types of Reinforcement Learning

درس 8

9

Markov Decision Process

درس 9

10

Reinforcement Learning Algorithm

درس 10

11

What is Q-Learning?

درس 11

12

Difference between Supervised Learning and Reinforcement Learning

درس 12

13

Applications of Reinforcement Learning

درس 13

14

Conclusion

درس 14

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 10 ساعتتوجه:
تمامی فایل های یادگیری تقویتی مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها