من سرفصل های زیر را برای فریم ورک Ruby on Rails تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی فریم ورک Ruby on Rails

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Ruby on Rails Tutorial: Introduction

درس 1

2

Ruby on Rails Tutorial: Features

درس 2

3

Ruby on Rails Tutorial: Installation

درس 3

4

Ruby on Rails Tutorial: Rails IDE or Editor

درس 4

5

Ruby on Rails Tutorial: Scripts

درس 5

6

Ruby on Rails Tutorial: Ruby on Rails 5 Hello World Example

درس 6

7

Ruby on Rails Tutorial: Directory Structure

درس 7

8

Ruby on Rails Tutorial: Active Record

درس 8

9

Ruby on Rails Tutorial: MVC

درس 9

10

Ruby on Rails Tutorial: RVM

درس 10

11

Ruby on Rails Tutorial: Bundler

درس 11

12

Ruby on Rails Tutorial: Migrations

درس 12

13

Ruby on Rails Tutorial: Router

درس 13

14

Ruby on Rails Tutorial: Scaffolding

درس 14

15

Ruby on Rails Tutorial: Session

درس 15

16

Ruby on Rails Tutorial: File Upload

درس 16

17

Ruby on Rails Tutorial: Layout

درس 17

18

Ruby on Rails Tutorial: Filters

درس 18

19

Ruby on Rails Tutorial: Testing in Rails

درس 19

20

Ruby on Rails Tutorial: Rails Caching

درس 20

21

Ruby on Rails Tutorial: Validation

درس 21

22

Ruby on Rails Tutorial: AJAX

درس 22

23

Rails Database: Rails Save Record into Database

درس 23

24

Rails Database: Rails View Record from Database

درس 24

25

Rails Database: Ruby on Rails CRUD

درس 25

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Ruby on Rails مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: