چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی Scala تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی زبان برنامه نویسی Scala

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Scala Tutorial: Overview

درس 1

2

Scala Tutorial: Environment Setup

درس 2

3

Scala Tutorial: Basic Syntax

درس 3

4

Scala Tutorial: Data Types

درس 4

5

Scala Tutorial: Variables

درس 5

6

Scala Tutorial: Classes & Objects

درس 6

7

Scala Tutorial: Access Modifiers

درس 7

8

Scala Tutorial: Operators

درس 8

9

Scala Tutorial: IF ELSE

درس 9

10

Scala Tutorial: Loop Statements

درس 10

11

Scala Tutorial: Functions

درس 11

12

Scala Tutorial: Closures

درس 12

13

Scala Tutorial: Strings

درس 13

14

Scala Tutorial: Arrays

درس 14

15

Scala Tutorial: Collections

درس 15

16

Scala Tutorial: Traits

درس 16

17

Scala Tutorial: Pattern Matching

درس 17

18

Scala Tutorial: Regular Expressions

درس 18

19

Scala Tutorial: Exception Handling

درس 19

20

Scala Tutorial: Extractors

درس 20

21

Scala Tutorial: Files I/O

درس 21

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Scala مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها