من سرفصل های زیر را برای کتابخانه SciPy تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 250 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 200 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 150 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی کتابخانه SciPy

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Introduction

درس 1

2

Environment Setup

درس 2

3

Basic Functionality

درس 3

4

Cluster

درس 4

5

Constants

درس 5

6

FFTpack

درس 6

7

Integrate

درس 7

8

Interpolate

درس 8

9

Input and Output

درس 9

10

Linalg

درس 10

11

Ndimage

درس 11

12

Optimize

درس 12

13

Stats

درس 13

14

CSGraph

درس 14

15

Spatial

درس 15

16

ODR

درس 16

17

Special Package

درس 17

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های SciPy مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 250 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 200 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 150 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: