من سرفصل های زیر را برای دوره Selenium تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 250 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 200 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 150 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Selenium

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Selenium Tutorial: Overview

درس 1

2

Selenium Tutorial: IDE

درس 2

3

Selenium Tutorial: Environment Setup

درس 3

4

Selenium Tutorial: Remote Control

درس 4

5

Selenium Tutorial: Selenese Commands

درس 5

6

Selenium Tutorial: WebDriver

درس 6

7

Selenium Tutorial: Locators

درس 7

8

Selenium Tutorial: User Interactions

درس 8

9

Selenium Tutorial: Test Design Techniques

درس 9

10

Selenium Tutorial: TestNG

درس 10

11

Selenium Tutorial: Grid

درس 11

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 10 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Selenium مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 250 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 200 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 150 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: