من سرفصل های زیر را برای دوره آمار و احتمال تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره جامع آمار و احتمال برای علم داده

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Introduction

درس 1

2

Gathering Data

درس 2

3

Describing Data

درس 3

4

Making Conclusions

درس 4

5

Prediction & Explanation

درس 5

6

Populations & Samples

درس 6

7

Parameters & Statistics

درس 7

8

Study Types

درس 8

9

Sample Types

درس 9

10

Data Types

درس 10

11

Measurement Levels

درس 11

12

Descriptive Statistics

درس 12

13

Frequency Tables

درس 13

14

Histograms

درس 14

15

Bar Graphs

درس 15

16

Pie Charts

درس 16

17

Box Plots

درس 17

18

Average

درس 18

19

Mean

درس 19

20

Median

درس 20

21

Mode

درس 21

22

Variation

درس 22

23

Range

درس 23

24

Quartiles and Percentiles

درس 24

25

Interquartile Range

درس 25

26

Standard Deviation

درس 26

27

Statistical Inference

درس 27

28

Normal Distribution

درس 28

29

Standard Normal Distribution

درس 29

30

Students T-Distribution

درس 30

31

Estimation

درس 31

32

Population Proportion Estimation

درس 32

33

Population Mean Estimation

درس 33

34

Hypothesis Testing

درس 34

35

Hypothesis Testing Proportion

درس 35

36

Hypothesis Testing Mean

درس 36

37

Z-Table

درس 37

38

T-Table

درس 38

39

Hypothesis Testing Proportion (Left Tailed)

درس 39

40

Hypothesis Testing Proportion (Two Tailed)

درس 40

41

Hypothesis Testing Mean (Left Tailed)

درس 41

42

Hypothesis Testing Mean (Two Tailed)

درس 42

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 30 ساعتتوجه:
تمامی فایل های آمار و احتمال مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: