من سرفصل های زیر را برای سیستم مدیریت محتوای WordPress تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی WordPress

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

WordPress Basics: Home

درس 1

2

WordPress Basics: Overview

درس 2

3

WordPress Basics: Installation

درس 3

4

WordPress Basics: Dashboard

درس 4

5

WordPress Settings: General Setting

درس 5

6

WordPress Settings: Writing Setting

درس 6

7

WordPress Settings: Reading Setting

درس 7

8

WordPress Settings: Discussion Setting

درس 8

9

WordPress Settings: Media Setting

درس 9

10

WordPress Settings: Permalink Setting

درس 10

11

WordPress Settings: Plugin Setting

درس 11

12

WordPress Categories: Add Category

درس 12

13

WordPress Categories: Edit Category

درس 13

14

WordPress Categories: Delete Category

درس 14

15

WordPress Categories: Arrange Categories

درس 15

16

WordPress Posts: Add Posts

درس 16

17

WordPress Posts: Edit Posts

درس 17

18

WordPress Posts: Delete Posts

درس 18

19

WordPress Posts: Preview Posts

درس 19

20

WordPress Posts: Publish Posts

درس 20

21

WordPress Media: Media Library

درس 21

22

WordPress Media: Add Media

درس 22

23

WordPress Media: Insert Media

درس 23

24

WordPress Media: Edit Media

درس 24

25

WordPress Pages: Add Pages

درس 25

26

WordPress Pages: Publish Pages

درس 26

27

WordPress Pages: Edit Pages

درس 27

28

WordPress Pages: Delete Pages

درس 28

29

WordPress Tags: Add Tags

درس 29

30

WordPress Tags: Edit Tags

درس 30

31

WordPress Tags: Delete Tags

درس 31

32

WordPress Links: Add Links

درس 32

33

WordPress Links: Edit Links

درس 33

34

WordPress Links: Delete Links

درس 34

35

WordPress Comments: Add Comments

درس 35

36

WordPress Comments: Edit Comments

درس 36

37

WordPress Comments: Moderate Comments

درس 37

38

WordPress Plugins: View Plugins

درس 38

39

WordPress Plugins: Install Plugins

درس 39

40

WordPress Plugins: Customize Plugins

درس 40

41

WordPress Users: User Roles

درس 41

42

WordPress Users: Add Users

درس 42

43

WordPress Users: User Photo

درس 43

44

WordPress Users: Edit Users

درس 44

45

WordPress Users: Delete Users

درس 45

46

WordPress Users: Personal Profile

درس 46

47

WordPress Appearance: Theme Management

درس 47

48

WordPress Appearance: Customize Theme

درس 48

49

WordPress Appearance: Widget Management

درس 49

50

WordPress Appearance: Background

درس 50

51

WordPress Advanced: Host Transfer

درس 51

52

WordPress Advanced: Version Update

درس 52

53

WordPress Advanced: Spam Protection

درس 53

54

WordPress Advanced: Backup & Restore

درس 54

55

WordPress Advanced: Optimization

درس 55

56

WordPress Advanced: Reset Password

درس 56

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 30 ساعتتوجه:
تمامی فایل های WordPress مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: