چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای سیستم مدیریت محتوای WordPress تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی WordPress

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

WordPress Basics: Home

درس 1

2

WordPress Basics: Overview

درس 2

3

WordPress Basics: Installation

درس 3

4

WordPress Basics: Dashboard

درس 4

5

WordPress Settings: General Setting

درس 5

6

WordPress Settings: Writing Setting

درس 6

7

WordPress Settings: Reading Setting

درس 7

8

WordPress Settings: Discussion Setting

درس 8

9

WordPress Settings: Media Setting

درس 9

10

WordPress Settings: Permalink Setting

درس 10

11

WordPress Settings: Plugin Setting

درس 11

12

WordPress Categories: Add Category

درس 12

13

WordPress Categories: Edit Category

درس 13

14

WordPress Categories: Delete Category

درس 14

15

WordPress Categories: Arrange Categories

درس 15

16

WordPress Posts: Add Posts

درس 16

17

WordPress Posts: Edit Posts

درس 17

18

WordPress Posts: Delete Posts

درس 18

19

WordPress Posts: Preview Posts

درس 19

20

WordPress Posts: Publish Posts

درس 20

21

WordPress Media: Media Library

درس 21

22

WordPress Media: Add Media

درس 22

23

WordPress Media: Insert Media

درس 23

24

WordPress Media: Edit Media

درس 24

25

WordPress Pages: Add Pages

درس 25

26

WordPress Pages: Publish Pages

درس 26

27

WordPress Pages: Edit Pages

درس 27

28

WordPress Pages: Delete Pages

درس 28

29

WordPress Tags: Add Tags

درس 29

30

WordPress Tags: Edit Tags

درس 30

31

WordPress Tags: Delete Tags

درس 31

32

WordPress Links: Add Links

درس 32

33

WordPress Links: Edit Links

درس 33

34

WordPress Links: Delete Links

درس 34

35

WordPress Comments: Add Comments

درس 35

36

WordPress Comments: Edit Comments

درس 36

37

WordPress Comments: Moderate Comments

درس 37

38

WordPress Plugins: View Plugins

درس 38

39

WordPress Plugins: Install Plugins

درس 39

40

WordPress Plugins: Customize Plugins

درس 40

41

WordPress Users: User Roles

درس 41

42

WordPress Users: Add Users

درس 42

43

WordPress Users: User Photo

درس 43

44

WordPress Users: Edit Users

درس 44

45

WordPress Users: Delete Users

درس 45

46

WordPress Users: Personal Profile

درس 46

47

WordPress Appearance: Theme Management

درس 47

48

WordPress Appearance: Customize Theme

درس 48

49

WordPress Appearance: Widget Management

درس 49

50

WordPress Appearance: Background

درس 50

51

WordPress Advanced: Host Transfer

درس 51

52

WordPress Advanced: Version Update

درس 52

53

WordPress Advanced: Spam Protection

درس 53

54

WordPress Advanced: Backup & Restore

درس 54

55

WordPress Advanced: Optimization

درس 55

56

WordPress Advanced: Reset Password

درس 56

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 30 ساعتتوجه:
تمامی فایل های WordPress مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها